Informacje dla autorów

Chcesz przesłać zgłoszenie do tego czasopisma?Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Informacje o czasopiśmie w celu zapoznania się z zasadami działów czasopisma, a także z Wytycznymi dla autorów.Autorzy muszą zarejestrować się w czasopiśmie przed przesłaniem zgłoszenia lub, jeśli już się zarejestrowali, mogą po prostu zalogować się i rozpocząć pięcioetapowy proces.