Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych ich bibliotek.Warto również zauważyć, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).