Informacje ogólne

POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych. Pierwszeństwo dajemy pracom, które znajdują mocne oparcie w teorii.

Większość tekstów jest publikowanych w języku polskim, przyjmujemy też teksty angielskojęzyczne.

Od numeru XXXV (2015) pierwotną wersją POLONIKÓW jest wersja elektroniczna. Artykuły są publikowane sukcesywnie w wersji elektronicznej na zasadach wcześniejszego dostępu. Raz w roku wydawana jest wersja papierowa.

Numer ISSN: 0137-9712.

Numer e-ISSN: 2545-045X.

Najnowszy numer oraz wybrane tomy archiwalne można nabyć w księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN. Po wyczerpaniu nakładu publikacja udostępniana jest na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

POLONICA indeksowane są w internetowych bazach danych: Polska Bibliografia Naukowa (Pol-index), ICI World of Journals (Index Copernicus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz BazHum.

Ponadto czasopismo notowane jest na liście ERIH PLUS.

Redakcja dziękuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za hojne wsparcie w ramach programu Wsparcie dla czasopism.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych