Informacje ogólne

POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Publikują artykuły i recenzje, których przedmiot stanowią synchroniczne i diachroniczne badania nad językiem polskim oraz teoria i metodologia lingwistyczna. Tradycyjnie na łamach POLONIKÓW zamieszczane były przeważnie rozważania nad polszczyzną współczesną, jednak profil czasopisma stopniowo ulegał rozszerzaniu.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Od numeru XXXV (2015) pierwotną wersją POLONIKÓW jest wersja elektroniczna.

 

Numer ISSN: 0137-9712.

Numer e-ISSN: 2545-045X.

 

Najnowszy numer oraz wybrane tomy archiwalne można nabyć w księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN.

 

Po wyczerpaniu nakładu publikacja udostępniana jest na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

POLONICA indeksowane są w internetowych bazach danych: Polska Bibliografia Naukowa (Pol-index), ICI World of Journals (Index Copernicus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz BazHum.

Ponadto czasopismo notowane jest na liście ERIH PLUS.