Normy redakcyjne

  • Nie ograniczamy długości tekstu, prosimy wszakże o teksty spójne i przejrzyste kompozycyjnie.
  • Uprzejmie prosimy autorów o przysyłanie tekstów przeznaczonych do druku poprzez internetowy system obsługi czasopisma Open Journal Systems w dwóch plikach o następujących formatach: doc / docx oraz pdf.
  • Teksty mogą być pisane w języku polskim i angielskim.
  • W przypadku artykułów napisanych po polsku do głównego tekstu należy dołączyć kilkuzdaniowe streszczenie w języku angielskim (nie zapominając o przetłumaczeniu tytułu) oraz podać do pięciu słów kluczowych po polsku i po angielsku.
  • Do tekstów napisanych po angielsku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim (wraz z przetłumaczonym tytułem), a także podać do pięciu słów kluczowych w obydwu językach.
  • Maszynopis powinien mieć wszystkie marginesy wielkości 2,5 cm, wielkość czcionki 12 pkt., a odstęp między wierszami 1,5. Preferowany krój czcionki to Times New Roman.
  • Należy umieszczać przypisy dolne, a nie końcowe. Chcielibyśmy jednak, by autorzy ograniczali ilość przypisów na rzecz cytowania w tekście głównym, stosując znaną konwencję, np. Grochowski (1998: 13–15).
  • Wszystkie przykłady powinny być napisane kursywą, natomiast wyrazy obce – antykwą.
  • Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię, która powinna zawierać wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym i w przypisach (wzór).