Redakcja

Redaktor naczelny: Rafał Ludwik Górski

Sekretarz redakcji: Iwona Krawczyk

 

Członkowie komitetu redakcyjnego: Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Maciej Grochowski, Ruprecht von Waldenfels, Piotr Żmigrodzki

 

Rada Naukowa: Ireneusz Bobrowski (Kraków), Stanisław Gajda (Opole), Karmen Kenda-Jež (Lublana), Zuzanna Topolińska (Skopje), Bogdan Walczak (Poznań), Björn Wiemer (Moguncja), Sonja Wölke (Budziszyn), Pavol Žigo (Bratysława)

 

Redaktor językowy: Ramon Shindler (język angielski)