Tom XXIV-XXV – 2005

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: O współistnieniu odmiennych dyskursów lingwistycznych

Z. Zaron, J. Chojak: Wyznaczniki tematu wypowiedzi

J. Chojak, Z. Zaron: Wyznaczniki aktualizacji zdarzenia

J. Kurkiewicz: Dyskurs popularnych recenzji filmowych

A. Bigaj: Gry językowe we współczesnym kabarecie. Typologia dowcipu

M. Buczek: Linearność a hipertekstowe struktury w Internecie

A. Złonkiewicz: Analiza językowa wybranych reportaży „National Geographic” i „Voyage”

R.L. Górski: Frekwencja przytoczeń verba dicendi

P. Tajsner: Minimalizm: przełom i kontynuacja

J. Waniakowa: Język specjalistyczny czy specjalistyczna odmiana języka?

A. Bogusławski: Do teorii czasownika powiedzieć

T. Nowak: Aporie w semantyce leksykalnej (na przykładzie semantycznego opisu wyrażeń wewnątrz, we wnętrzu i na zewnątrz)

K. Węgrzynek: Iść na parking / iść na emeryturę / iść na noże – model TG a granice jednostki leksykalnej

M. Żabowska: Ograniczenia łączliwości liczebników niewłaściwych homonimicznych z formami rzeczowników

J. Kościerzyńska: Zaimki anaforyczne jako operatory kwantyfikacji wewnątrztekstowej. Eksplikacja funkcji deskryptywnej leksemu ÓW

E. Walusiak: Partykuła to jako operator struktury tematyczno-rematycznej zdania. Opis właściwości składniowych i szyku

D. Bałabaniak: Właściwości semantyczne partykuł modalnych (chyba, pewnie, pewno, zapewne) a struktura tematyczno-rematyczna zdania

E. Ulitzka: Definicje artefaktów w ogólnych słownikach języka polskiego na tle wybranych koncepcji semantycznych

M. Wołk: O znaczeniu wyrażeń ogłoszenie, obwieszczenie, komunikat i zawiadomienie

J. Mazurkiewicz-Sokołowska: ‘Hipoteza zatartego śladu’ w składni języka polskiego

J. Stawnicka: Użycie aspektu z determinatorami krotności ograniczonej w języku polskim

K. Kowalik: Z terminologicznych propozycji Profesora Bogusława Krei (słowotwórstwo)

W. Mańczak: Czy w V w. dorzecze Odry i Wisły było bezludne?

M. Németh: Emocjonalne określenia osób w polskiej gwarze orawskiej w świetle leksyki węgierskiej – pochodzenie a pośrednictwo

 

RECENZJE

B. Chachulska: Langenscheidt. Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki i niemiecko-polski, oprac. S. Walewski, red. Zespół Redakcyjny Langenscheidta, Berlin 2002, ss. 1200

P. Wojdak: Problemy opisu polskiej fleksji (uwagi do i wokół „Wykładów…” M. Bańki)

I. Bobrowski: The Young Kuryłowicz, pod red. W. Smoczyńskiego, Kraków 2004, ss. 102 + 2nlb.

B. Chachulska: Gerd Hentschel, Thomas Menzel, Präpositionen im Polnischen, Studia Slavica Oldenburgensia 11, Universität Oldenburg, Oldenburg 2003, ss. 417

A. Bigaj: Marta Wołos, Koncepcja gry językowej Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa, Universitas, Kraków 2002, ss. 125

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 2004–31 XII 2004)

I. Bobrowski: Lex Durani

 

 

powrót