Tom XXXI – 2011

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: Generatywizm i falsyfikacjonizm

B. Jarosz: Heterogeniczność gatunkowo-stylistyczna zaproszenia ślubnego

M. Banach: Tekst trudny, czyli… jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu

A. Czyżyk-Cyzio: Retoryka strachu. O perswazji w kampanii wyborczej z 2007 roku

D. Kiebzak-Mandera: O periodyzacji mowy dzieci. W pięćdziesiątą ósmą rocznicę pewnej publikacji

D. Kiebzak-Mandera: Źródła do analiz mowy dzieci: dzienniki vs nagrania

S. Werwiński: O łączliwości i znaczeniu przyimków w związku z i w nawiązaniu do

A. Wiśniewski: O cechach semantycznych jednostek ktoś załamał się tym, że_ oraz kogoś przygnębiło to, że_

A. Bulińska: Nazwy zjawisk, obiektów i substancji naturalnych. Wstęp do analizy semantycznej

A. Kisiel, M. Żabowska: O zakresie klasy partykuł w „Słowniku gniazdowym partykuł polskich”

P. Wojdak: Formy predykatywne przymiotników a przymiotnikopodobne czasowniki

B. Batko-Tokarz: Czy zwierzęta mają oskrzela, biodra, brwi i pachy? Typologia tematyczna haseł słownikowych związanych z budową organizmów zwierzęcych

A. Cynarska: Językowy obraz świata utrwalony w XVI-wiecznych tekstach literackich M. Reja, S. Orzechowskiego, Ł. Górnickiego (ujęcie porównawcze)

 

RECENZJE

T. Puchaczewski: Gisa Rauh, Syntactic Categories. Their Identification and Description in Linguistic Theories

D. Kiebzak-Mandera: Roman Laskowski, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu

M. Piorunek: Dirk Geeraerts, Theories of Lexical Semantics

I. Bobrowski: Piotr Wierzchoń, Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja: teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VII 2010–30 IV 2011)

 

 

 

powrót