Tom XXXV – 2015

Przewodnicząca komitetu redakcyjnego: Jadwiga Waniakowa

Piotr Żmigrodzki: Prof. dr hab. Roman Laskowski (1936–2014)

ROZPRAWY

Michał Rzepiela: „Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” z perspektywy 60 lat

Hubert Wolanin: Kwalifikacja gramatyczna wybranych indeklinabiliów w łacińskiej praktyce leksykograficznej

Michał Czerenkiewicz: Czy potrzeba nam dzisiaj polskiego słownika łaciny renesansowej i barokowej?

Katarzyna Głogowska: Exercete Latine! — Słownik tematyczny języka łacińskiego z ćwiczeniami

Kacper Kardas: Nowy słownik polsko-łaciński. Propozycje założeń

Jadwiga Waniakowa: Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin

 Bogdan Walczak : Historyk języka polskiego o grzecznym i grzeczności

Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej: Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy

Mariusz Leńczuk: Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. — terminy, źródła, perspektywy badawcze

Marcin Kuźmicki: Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego

Zuzanna Krótki: Polskie leksemy o rdzeniu czel-/czoł- wywodzące się od czoło

Marek Ruszkowski: Wariantywność form orzecznika przymiotnego

Izabela Gatkowska: Empiryczna sieć powiązań leksykalnych

Jakub Bobrowski: Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym

Piotr Żmigrodzki: Czego nie będzie w „Wielkim słowniku języka polskiego PAN”— polskie (?) słownictwo curlingowe

Agnieszka Kijak: O nazwach klubów biegowych

Iwona Król: Animal Names in Polish and Arabic

Iwona Król: Sposoby wyrażania mnogości zbiorowej w języku polskim i w języku arabskim

 

RECENZJE

Monika Kasza: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

KRONIKA

Przemysław Dębowiak: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN(za okres 1 VII 2014 – 30 VI 2015)