Tom XXXVI – 2016

Przewodnicząca komitetu redakcyjnego: Jadwiga Waniakowa

ROZPRAWY

Zygmunt Saloni : Systematyzacja wzorów fleksyjnych dla „Słownika gramatycznego języka polskiego”

Iwona Król : Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim

Iwona Król : Nazwy kolorów w języku arabskim oraz w języku polskim

Monika Biesaga : Drugie życie leminga we współczesnej polszczyźnie

Urszula Bijak : Polionimia, czyli „wojna nazw”

Urszula Wójcik : Skot – wardęga – bydło w polskiej leksyce i onomastykonie

Beata Raszewska - Żurek : Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem korzeń (z derywatami)

Beata Drabik - Frączek : Konceptualizacje małżeństwa w Piśmie Świętym i polskich homiliach ślubnych – ujęcie kognitywne

Tomasz Nowak : Jak mózg/umysł przetwarza język/mowę? Zarys pewnego scenariusza

Justyna Kotowicz : Rozwój kompetencji fonologicznych dzieci nabywających języki migowe

Jerzy Reichan : O metodzie badań synonimii w gwarach polskich

Anna Tyrpa : Kraków w gwarach i folklorze

Maciej Mączyński : Gwara podhalańska w opowiadaniach Władysławy Panek

Lechosław Jocz : System samogłoskowy gwary luzińskiej

Barbara Grabka : Słowotwórstwo przymiotnika w gwarach polskich – perspektywy badawcze

Hanna Kraievska : The question of dialogue of cultures as a form of language contact

Anna Paluszak - Bronka : Stylizacja gwarowa w „Kujawskich legendach, gawędach i gadkach” Antoniego Benedykta Łukaszewicza

Monika Buława : Kulturowe uwarunkowania gwarowych nazw chorób

Agnieszka Ewa Piotrowska, Magdalena Zawadzka : Dawne i gwarowe polskie nazwy źrenicy motywowane odbijającym się w niej wizerunkiem człowieka

Joanna Kozioł : Leksem gwałt jako przykład numeralizacji rzeczowników w gwarach

Magdalena Duda : Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary

 

KRONIKA

Przemysław Dębowiak : Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VII 2015 – 30 VI 2016)