Tom XXXVII – 2017

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Rafał Ludwik Górski
Sekretarz redakcji: Monika Biesaga

ROZPRAWY

Ewa Siatkowska : Standaryzacja po kurpiowsku

Jakub Bobrowski : Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych

Joanna Marhula, Maciej Rosiński : Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?

Renata Gliwa : Nazwy własne a otępienie — ujęcie kliniczne

Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej : Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”

Michał Łuczyński : „Geograf Bawarski” — nowe odczytania

Maria Bugajska : Polskie ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich nazw środków płatniczych i jednostek monetarnych w „Leksykonie supraskim” z 1722 roku — analiza leksykalna

Paweł Janczulewicz : Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?

Izabela Łuc : Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak : Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne

Barbara Batko-Tokarz : Antropocentryzm tematycznych klasyfikacji słownictwa

Marek Łaziński, Karolina Jóźwiak : Verbal Aspect and Legal Interpretation: the Use of Verbal Aspect in the Polish Penal Code

 

SPIS RECENZENTÓW