O tym Systemie Publikacyjnym

Czasopismo korzysta z Open Journal Systems 3.1.2.1, które jest oprogramowaniem do zarządzania i publikowania czasopism typu open source opracowanym, obsługiwanym i swobodnie rozpowszechnianym przez Public Knowledge Project [Projekt Wiedzy Publicznej] w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Proces redakcyjny i wydawniczy OJS