Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Rafał L. Górski, Instytut Języka Polskiego PAN

Sekretarz redakcji

Iwona Krawczyk, Instytut Języka Polskiego PAN

Członkowie zespołu redakcyjnego:

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego PAN Ruprecht von Waldenfels, Universität Jena (RFN) Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

Rada Naukowa:

Ireneusz Bobrowski (Kraków), Stanisław Gajda (Opole), Karmen Kenda-Jež (Lublana), Zuzanna Topolińska (Skopje), Bogdan Walczak (Poznań), Björn Wiemer (Moguncja), Sonja Wölke (Budziszyn), Pavol Žigo (Bratysława)