Zgłoszenia
Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby przesłać zgłoszenie.

Lista kontrolna przygotowania zgłoszenia

W ramach procesu przesyłania autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich zgłoszenia ze wszystkimi następującymi elementami, a zgłoszenia mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie przestrzegają tych wytycznych.
  • Maszynopis nie był wcześniej publikowany.
  • Maszynopis nie zawiera fragmentów, które łamałyby czyjekolwiek prawa autorskie.
  • Maszynopis został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi czasopisma.
  • Bibiografia została przygotowana zgodnie ze stylem bibliograficznym stosowanym w czasopiśmie.