Recenzenci tomów

Recenzenci tomu XL

 • dr Anna Andrzejczuk (IPI PAN)
 • dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (UKSW)
 • dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN (IHN PAN)
 • dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK (UMK)
 • prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (UP)
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (UW)
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP (UP)
 • dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ (UŚ)
 • dr hab. Magdalena Pastuchowa prof. UŚ (UŚ)
 • dr hab. Anna Piechnik (UJ)
 • dr Dariusz Piwowarczyk (UJ)
 • dr Joanna Rabiega-Wiśniewska (UW)
 • dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, prof. UAM (UAM)
 • dr hab. Agata Rozumko (UWB)
 • dr Ewa Rudnicka (UW)
 • dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG (UG)
 • dr Marcin Styszyński (UAM)
 • dr Zofia Wanicowa,
 • prof. dr hab. Jacek Warchala (UŚ)
 • prof .dr hab. Krystyna Waszakowa (UW)
 • dr Jan Wiślicki (UW)
 • prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (AMU)
 • dr Robert Wołosz (PTE)
 • dr Sebastian Żurowski (UMK)

Recenzenci tomu XXXIX

 • prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak (UAM),
 • dr Anna Andrzejczuk (IPI PAN),
 • dr hab. Mirosław Bańko (UW),
 • dr hab. Maria Bloch-Trojnar (KUL),
 • dr hab. Tadeusz Ciecierski (UW),
 • dr hab. Magdalena Danielewiczowa (UW),
 • dr hab. Aneta Domagała (UMCS),
 • dr Wojciech Guz (KUL),
 • dr hab. Maria Jodłowiec (UJ),
 • dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW),
 • dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray (UG),
 • dr Anna Kisiel (KU Leuven),
 • dr Emilia Kubicka (UMK),
 • dr hab. Czesław Lachur (UO),
 • dr hab. Marek Łaziński (UW),
 • dr Patrycja Pałka (UJ),
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (UWr),
 • dr Marta Ruda (UJ),
 • dr Dorota Rybarkiewicz (UŁ),
 • dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku),
 • dr hab. Dorota Szumska (UJ),
 • dr Wojciech Wachowski (UKW),
 • dr Alicja Wójcicka (UW),
 • prof. dr hab. Grażyna Vetulani (UAM),
 • dr Magdalena Żabowska (UMK)