Recenzenci tomów

Recenzenci tomu XLIII

 • Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Czelakowska (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • Magdalena Danielewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Agnieszka Doczekalska (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Egbert Fortuin (Universiteit Leiden)
 • Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Łukasz Grabowski (Uniwersytet Opolski)
 • Magdalena Graf (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Elżbieta Hajnicz (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
 • Alex Holvoet (Uniwersytet Warszawski)
 • Łukasz Jędrzejowski (Universität zu Köln)
 • Stanisław Koziara (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Sławomir Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)
 • Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Sebastian Przybyszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Alexandr Rosen (Univerzita Karlova)
 • Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Piotr Sobotka (Instytut Slawistyki PAN)
 • Marcin Styszyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Rafał Szeptyński (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • Grzegorz Szpila (Uniwersytet Jagielloński)
 • Łukasz Wiraszka (Uniwersytet Jagielloński)
 • Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki)
 • Piotr Zbróg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci tomu XLII

 • Anna Cegieła (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Derwojedowa (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Korycińska-Wegner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)
 • Hanna Makurat-Snuzik (Uniwersytet Gdański)
 • Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Ewa Oronowicz-Kida (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dariusz Piwowarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Anna Prażmowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Anna Sadowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Agnieszka Słoboda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Magdalena Szczyrbak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci tomu XLI

 • Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Wiesław Boryś
 • Dorota Gonigroszek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Celina Heliasz-Nowosielska (Uniwersytet Warszawski)
 • Ewa Jarmołowicz-Nowikow (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Joanna Kamper-Warejko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Emmerich Kelih (Universität Wien)
 • Ronald Kim (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Emilia Kubicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Andrzej Moroz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Magdalena Pastuch (Uniwersytet Śląski)
 • Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Alexandr Rosen (Univerzita Karlova)
 • Wanda Stec (Uniwersytet Gdański)
 • Magdalena Szczyrbak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Iwona Wowro (Uniwersytet Śląski)
 • Alicja Wójcicka

Recenzenci tomu XL

 • dr Anna Andrzejczuk (IPI PAN)
 • dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (UKSW)
 • dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN (IHN PAN)
 • dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK (UMK)
 • prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (UP)
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (UW)
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP (UP)
 • dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ (UŚ)
 • dr hab. Magdalena Pastuchowa prof. UŚ (UŚ)
 • dr hab. Anna Piechnik (UJ)
 • dr Dariusz Piwowarczyk (UJ)
 • dr Joanna Rabiega-Wiśniewska (UW)
 • dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, prof. UAM (UAM)
 • dr hab. Agata Rozumko (UWB)
 • dr Ewa Rudnicka (UW)
 • dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG (UG)
 • dr Marcin Styszyński (UAM)
 • dr Zofia Wanicowa,
 • prof. dr hab. Jacek Warchala (UŚ)
 • prof .dr hab. Krystyna Waszakowa (UW)
 • dr Jan Wiślicki (UW)
 • prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (AMU)
 • dr Robert Wołosz (PTE)
 • dr Sebastian Żurowski (UMK)

Recenzenci tomu XXXIX

 • prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak (UAM),
 • dr Anna Andrzejczuk (IPI PAN),
 • dr hab. Mirosław Bańko (UW),
 • dr hab. Maria Bloch-Trojnar (KUL),
 • dr hab. Tadeusz Ciecierski (UW),
 • dr hab. Magdalena Danielewiczowa (UW),
 • dr hab. Aneta Domagała (UMCS),
 • dr Wojciech Guz (KUL),
 • dr hab. Maria Jodłowiec (UJ),
 • dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW),
 • dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray (UG),
 • dr Anna Kisiel (KU Leuven),
 • dr Emilia Kubicka (UMK),
 • dr hab. Czesław Lachur (UO),
 • dr hab. Marek Łaziński (UW),
 • dr Patrycja Pałka (UJ),
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (UWr),
 • dr Marta Ruda (UJ),
 • dr Dorota Rybarkiewicz (UŁ),
 • dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku),
 • dr hab. Dorota Szumska (UJ),
 • dr Wojciech Wachowski (UKW),
 • dr Alicja Wójcicka (UW),
 • prof. dr hab. Grażyna Vetulani (UAM),
 • dr Magdalena Żabowska (UMK)