Recenzenci tomów

Recenzenci tomu XXXIX

 • prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak (UAM),
 • dr Anna Andrzejczuk (IPI PAN),
 • dr hab. Mirosław Bańko (UW),
 • dr hab. Maria Bloch-Trojnar (KUL),
 • dr hab. Tadeusz Ciecierski (UW),
 • dr hab. Magdalena Danielewiczowa (UW),
 • dr hab. Aneta Domagała (UMCS),
 • dr Wojciech Guz (KUL),
 • dr hab. Maria Jodłowiec (UJ),
 • dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW),
 • dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray (UG),
 • dr Anna Kisiel (KU Leuven),
 • dr Emilia Kubicka (UMK),
 • dr hab. Czesław Lachur (UO),
 • dr hab. Marek Łaziński (UW),
 • dr Patrycja Pałka (UJ),
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (UWr),
 • dr Marta Ruda (UJ),
 • dr Dorota Rybarkiewicz (UŁ),
 • dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku),
 • dr hab. Dorota Szumska (UJ),
 • dr Wojciech Wachowski (UKW),
 • dr Alicja Wójcicka (UW),
 • prof. dr hab. Grażyna Vetulani (UAM),
 • dr Magdalena Żabowska (UMK)