Przymiotniki na -alny, -arny w historii języka polskiego na tle słowiańskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Czopek, B. (1978). Przymiotniki na -alny, -arny w historii języka polskiego na tle słowiańskim. Polonica, 4, 203–214. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/291

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.