O pewnych arbitralnych decyzjach ściśle gramatycznych przy wyznaczaniu zbioru zdań lingwistycznych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bobrowski, I. (1995). O pewnych arbitralnych decyzjach ściśle gramatycznych przy wyznaczaniu zbioru zdań lingwistycznych. Polonica, 17, 75–80. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/467

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.