Międzyosobnicze zróżnicowanie sposobów wyrażania emocji w mowie aktorów

Słowa kluczowe

Jak cytować

Steffen-Batogowa, M. (1995). Międzyosobnicze zróżnicowanie sposobów wyrażania emocji w mowie aktorów. Polonica, 17, 37–65. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/480

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.