Pozycja przymiotnika w strukturze wyjściowej grupy nominalnej (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Senderska, J. (1995). Pozycja przymiotnika w strukturze wyjściowej grupy nominalnej (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego). Polonica, 17, 155–165. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/487

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.