Aksjologia a badania nad językiem wartości (na marginesie prac J. Puzyniny, Język wartości i J. Lipca, W przestrzeni wartości)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Węgrzynek, K. (1995). Aksjologia a badania nad językiem wartości (na marginesie prac J. Puzyniny, Język wartości i J. Lipca, W przestrzeni wartości). Polonica, 17, 209–213. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/488

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.