Projekt klasyfikacji syntaktycznej polskich leksemów nieodmiennych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Grochowski, M. (1984). Projekt klasyfikacji syntaktycznej polskich leksemów nieodmiennych. Polonica, 10, 73–97. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/615

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.