Semantyczna struktura predykatów uczuć a konstrukcje pytajne

Słowa kluczowe

Jak cytować

Jędrzejko, E., & Nowakowska-Kempna, I. (1984). Semantyczna struktura predykatów uczuć a konstrukcje pytajne. Polonica, 10, 149–157. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/616

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.