Częstość występowania samogłosek i spółgłosek na początku i na końcu wyrazów w polskich tekstach ciągłych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Dukiewicz, L. (1984). Częstość występowania samogłosek i spółgłosek na początku i na końcu wyrazów w polskich tekstach ciągłych. Polonica, 10, 5–14. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/623

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.