Gwara podhalańska w opowiadaniach Władysławy Panek
PDF

Słowa kluczowe

gwara podhalańska
słownictwo gwarowe
emocjonalność tekstu

Jak cytować

Mączyński, M. (2019). Gwara podhalańska w opowiadaniach Władysławy Panek. Polonica, 36, 181–190. https://doi.org/10.17651/POLON.36.13

Abstrakt

The article discusses the features of the Podhale dialect in the volume of short stories by Wladyslawa Panek, written in 1907, entitled: “Kaj ten smrek siwy”. Next to the literary language the author of short stories applied dialect vocabulary and structures stylized as Podhale dialect. In this way she showed language, which in the late nineteenth and early twentieth century, was used by the Highland’s inhabitants.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.13
PDF

Bibliografia

Dembowski B., (D), 1894, Słownik gwary podhalskiej, Kraków.

Karłowicz J., (SGPK), 1900–1911, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków.

Kobylińska J., (K), 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.

Kolbuszewski J., 1982, Tatry w literaturze polskiej 1805–1939, Kraków.

Mały słownik gwar polskich, (G), 2010, red. J. Wronicz, Kraków.

Paryscy Z. i W.H., 2004, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin, wyd. 2.

Polski Słownik Biograficzny, 1980, t. 25, Padło Jan – Piątkiewicz Aleksander.

Tkaczyk L., 1996, Komunikacja niewerbalna – postawa, mimika, gest, Warszawa.

Witkiewicz S., 1963a, Na przełęczy, [w:] Pisma tatrzańskie, t. 1, Kraków, s. 27– 219.

Witkiewicz S., 1963b, Ociec Nędza, [w:] Pisma tatrzańskie, t. 2, Kraków, s. 138–149.

Wrześniowski A., 2006, Spis wyrazów podhalskich, [w:] Studia dialektologiczne III, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.

Zborowski J., (Z), 2009, Słownik gwary Zakopanego i okolic, Zakopane–Kraków.

Ziółkowska M., 1988, Gawędy o drzewach, Warszawa.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.