Tom 36 (2016): Tom XXXVI
Tom XXXVI

Rozprawy

Zygmunt Saloni
5-18
Systematyzacja wzorów fleksyjnych dla „Słownika gramatycznego języka polskiego”
PDF
Iwona Król
19-28
Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim
PDF
Iwona Król
29-41
Nazwy kolorów w języku arabskim oraz w języku polskim
PDF
Monika Biesaga
43-54
Drugie życie leminga we współczesnej polszczyźnie
PDF
Urszula Bijak
55-66
Polionimia, czyli „wojna nazw”
PDF
Urszula Wójcik
67-75
Skot – wardęga – bydło w polskiej leksyce i onomastykonie
PDF
Beata Raszewska-Żurek
77-94
Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem korzeń (z derywatami)
PDF
Beata Drabik-Frączek
95-109
Konceptualizacje małżeństwa w Piśmie Świętym i polskich homiliach ślubnych – ujęcie kognitywne
PDF
Tomasz Nowak
111-144
Jak mózg/umysł przetwarza język/mowę? Zarys pewnego scenariusza
PDF
Justyna Kotowicz
145-157
Rozwój kompetencji fonologicznych dzieci nabywających języki migowe
PDF
Jerzy Reichan
159-165
O metodzie badań synonimii w gwarach polskich
PDF
Anna Tyrpa
167-180
Kraków w gwarach i folklorze
PDF
Maciej Mączyński
181-190
Gwara podhalańska w opowiadaniach Władysławy Panek
PDF
Lechosław Jocz
191-227
System samogłoskowy gwary luzińskiej
PDF
Barbara Grabka
229-238
Słowotwórstwo przymiotnika w gwarach polskich – perspektywy badawcze
PDF
Hanna Kraievska
239-247
The question of dialogue of cultures as a form of language contact
PDF
Anna Paluszak-Bronka
249-258
Stylizacja gwarowa w „Kujawskich legendach, gawędach i gadkach” Antoniego Benedykta Łukaszewicza
PDF
Monika Buława
259-274
Kulturowe uwarunkowania gwarowych nazw chorób
PDF
Agnieszka Ewa Piotrowska, Magdalena Zawadzka
275-302
Dawne i gwarowe polskie nazwy źrenicy motywowane odbijającym się w niej wizerunkiem człowieka
PDF
Joanna Kozioł
303-310
Leksem gwałt jako przykład numeralizacji rzeczowników w gwarach
PDF
Magdalena Duda
311-321
Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary
PDF