Drugie życie leminga we współczesnej polszczyźnie
PDF

Słowa kluczowe

neosemantyzm
dyskurs polityczny
socjolingwistyka
wartościowanie

Jak cytować

Biesaga, M. (2019). Drugie życie leminga we współczesnej polszczyźnie. Polonica, 36, 43–54. https://doi.org/10.17651/POLON.36.4

Abstrakt

This paper aims to describe the new meaning of the word lemming. This meaning appeared during last
years in Polish political discourse. It is used to characterize young liberals, especially corporate employees.
The first part of this paper is devoted to the various definitions of the word lemming in Polish and English
lexicography. This comparison enables to present various strategies of dealing with figurative meanings and
associative components of meanings. In the second part the evolution of the new meaning in contemporary
Polish has been shown.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.4
PDF

Bibliografia

Atkins S., Rundell M., 2008, The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford University Press, Oxford.

Bartmiński J., Tokarski R., 1993, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, [w:] O definicjach i definiowaniu, pod red. tychże, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 48–49.

Biesaga M., 2013, O grillowaniu w polityce, Język Polski, nr 2, s. 115–118.

Bullon S., 1990, The Treatment of Connotation in Learner`s Dictionaries, [w:] BudaLEX’88 Proceedings. Papers from the EURALEX Third International Congress, red. T. Magay, J. Zigány, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 27–33.

Gos E., 2006, Co to jest tekst precedensowy?, Przegląd Rusycystyczny, nr 4, s. 78–84.

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kamińska-Szmaj I., 2001, Słowa na wolności, Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Sękowska E., 2007, Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku, Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Woodford R., 2003, Lemming Suicide Myth. Disney Film Faked Bogus Behavior, Alaska Fish & Wildlife News, nr 9, https://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=wildlifenews.main .

Zimny R., Nowak P., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.