Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”
PDF

Słowa kluczowe

polszczyzna średniowieczna
słownictwo rozproszone
glosa
Słownik staropolski
Biblioteka Jagiellońska

Jak cytować

Klapper, M., & Kołodziej, D. (2017). Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”. Polonica , 37 , 53–66. https://doi.org/10.17651/POLON.37.6

Abstrakt

In the canon of the sources of the “Old Polish Dictionary” four types of studies on manuscripts with Polish glosses can be identified: (1) complete editions of texts with of highlighted Polish glosses, (2) thematic studies with excerpts from glossed texts, (3) editions of the “Polish glosses in ...” type containing fragments of Latin texts as contexts for the glosses and (4) library catalogs of manuscripts with lists of notes and Polish glosses without contexts. The article discusses how these editions were used in the “Old Polish Dictionary” and its “Supplement part I”. Analyzing Latin contexts, the authors of dictionary entries verified and supplemented readings given in these editions. The article shows how traces of such changes can be found in dictionary entries and explains how to interpret these inscriptions. Particular attention was paid to the “Catalogue of Latin Medieval Manuscripts of the Jagiellonian Library”, which served the “Old Polish Dictionary” editors as an indication which cards of the Latin manuscripts in the library collection they should excerpt Polish words from. Finally it is proposed, how to solve the problem of filling the material illustration of the “Old Polish Dictionary” in its planned electronic version with new, previously unnoticed or misread glosses, so that the information does not undergo further dispersion.

https://doi.org/10.17651/POLON.37.6
PDF

Bibliografia

AKH XI 392–465: Krzyżanowski S., 1909–1913, Podwody kazimierskie 1407–1432, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, Collectanea ex Archivo Collegii Historici t. XI, Kraków, s. 392–465.

AKPr II 1–588: Ulanowski Bolesław, 1921, Statuta Casimiri Magni, Archiwum Komisji Prawniczej. Collectanea ex Archivo Collegii Iuridici, t. II, Kraków, s. 1–588.

AKPr IV 1–432, 603–618 i 629–697: Ulanowski Bolesław, 1921, Statuta Casimiri Magni, Archiwum Komisji Prawniczej. Collectanea ex Archivo Collegii Iuridici, t. IV, Kraków, s. 691–697.

ArsKow: Kowalczyk M., 1977, Ars de omnibus coloribus, Studia Mediewistyczne XVIII 2, s. 165–174.

CatCodJag: Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. I–XI, Wrocław 1980–2000, Kraków 2004–.

ChrestWRz: Wydra W., Rzepka W. R., 1995, Chrestomatia staropolska, Wrocław.

DłPrut: Długosz Jan, 1887, Banderia Prutenorum, edidit Przezdziecki Aleksander, [w:] Opera omnia t. I, Kraków, s. 575–595.

GlAug: Belcarzowa E., Wysocka F., 1973, Glosy polskie w zbiorze kazań łacińskich w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 67/54, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej XXIII, s. 117–129.

GlJag: Kowalczyk M., Belcarzowa E., Wysocka F., 1973, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej XXIII, s. 79–115.

GlKazB II: Belcarzowa E., 1983, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. II, Wrocław (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 39).

GlKazB III: Belcarzowa E., 1997, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. III, Wrocław (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 103).

R XXII: Brückner A., 1895a, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. II, [w:] Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 22, Kraków, s. 1–62.

R XXIII: Brückner A., 1894, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. III, [w:] Rozprawy i Spra wo - zdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 23, Kraków, s. 268–319.

R XXIV: Brückner A., 1895b, Kazania średniowieczne, [w:] Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 24, Kraków, cz. I, s. 38–97; cz. II, s. 317–390.

R XXV: Brückner A., 1897, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy, [w:] Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 25, Kraków, s. 206–291.

Wara: Księga sądowa wsi Wary 1449–1623, opracował i wydał Łysiak Ludwik, Wrocław 1971, (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, seria II, Pomniki Prawa Polskiego, dział II: Prawo wiejskie, t. VIII).

Wisł: Wisłocki W., 1877–1881, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1–2, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.