Tom 37 (2017): Tom XXXVII
Tom XXXVII

Rozprawy

Ewa Siatkowska
5-12
Standaryzacja po kurpiowsku
https://doi.org/10.17651/POLON.37.12
PDF
Jakub Bobrowski
13-22
Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych
https://doi.org/10.17651/POLON.37.2
PDF
Joanna Marhula, Maciej Rosiński
23-36
Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?
https://doi.org/10.17651/POLON.37.10
PDF
Renata Gliwa
37-51
Nazwy własne a otępienie — ujęcie kliniczne
https://doi.org/10.17651/POLON.37.4
PDF
Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej
53-66
Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”
https://doi.org/10.17651/POLON.37.6
PDF
Michał Łuczyński
23-36
„Geograf Bawarski” — nowe odczytania
https://doi.org/10.17651/POLON.37.9
PDF
Maria Bugajska
91-103
Polskie ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich nazw środków płatniczych i jednostek monetarnych w „Leksykonie supraskim” z 1722 roku — analiza leksykalna
https://doi.org/10.17651/POLON.37.3
PDF
Paweł Janczulewicz
105-113
Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?
https://doi.org/10.17651/POLON.37.5
PDF
Izabela Łuc
115-136
Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku
https://doi.org/10.17651/POLON.37.8
PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
137-148
Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne
https://doi.org/10.17651/POLON.37.11
PDF
Barbara Batko-Tokarz
149-166
Antropocentryzm tematycznych klasyfikacji słownictwa
https://doi.org/10.17651/POLON.37.1
PDF
Marek Łaziński, Karolina Jóźwiak
167-177
Verbal Aspect and Legal Interpretation: the Use of Verbal Aspect in the Polish Penal Code
https://doi.org/10.17651/POLON.37.7
PDF