Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej
PDF

Słowa kluczowe

językoznawstwo
semantyka formalna
jednostka językowa
przekonać

Jak cytować

Wołoszyn, J. (2018). Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej . Polonica, 38(1), 219–232. https://doi.org/10.17651/POLON.38.16

Abstrakt

The predominant goal of this articleis to perform a semantic analysis of the notion of convincing. The initial part of the text in question is oriented towards distinguishing lexical items incorporating the przekonać verb. They are as follows: ktośa przekonał kogośb (do tego), żeby_, ktośa przekonał kogośb czymśx do czegośy, cośa przekonało kogoś do czegośb, ktośa przekonał kogośb (o tym), że_, ktośa przekonał kogośb do kogośc and ktoś przekonał się (o tym), że_. Afterwards, one of them is discussed in detail, namely — ktośa przekonał kogośb (do tego), żeby_. The analysis is proceeded by the attempt of the author to define the examined sequences.

https://doi.org/10.17651/POLON.38.16
PDF

Bibliografia

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka,Poradnik Językowy 8, s. 356–364.

— 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.

Czekańska M., 2015, Polskie czasowniki nakłaniania jako nazwy tzw. czynności perlokucyjnych, Uniwersytet Warszawski (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.

Duraj-Nowosielska I., 2007, Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa.

Grochowski M., 1980, Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław.

— 2008, Rola dewiacji w uzasadnianiu hipotez semantycznych. Wprowadzenie do problematyki, Biuletyn PTJ LXIV, s. 25-36.

Marcjanik M., 1980, Czasowniki modalno-kauzatywne we współczesnej polszczyźnie. Analiza łączliwości czasowników oznaczających rozkaz, prośbę, namowę, zakaz, pozwolenie, Zielona Góra.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.

— 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.

— 1987, English speech act verbs. A semantic dictionary, Sydney.

— 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Wołoszyn J., 2017, Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej.

Rekonesans badawczy, LingVaria 2, s. 291–307.

— 2018, Nakłonić a namówić — próba analizy semantycznej, Prace Językoznawcze XX/1, s. 119–134.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.