Tom 38 (2018): Tom XXXVIII
Tom XXXVIII

Rozprawy

Wacław Cockiewicz
5-18
O językowym obrazie świata – niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej
https://doi.org/10.17651/POLON.38.1
PDF
Artur Firlej
19-49
Odmiana polskich nazwisk. Część I
https://doi.org/10.17651/POLON.38.17
PDF
Jarosław Foltman
51-66
Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza stylometryczna
https://doi.org/10.17651/POLON.38.2
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
67-84
O pojęciu jednostki tekstu prawnego
https://doi.org/10.17651/POLON.38.3
PDF
Beata Jarosz
85-108
O (nie)tożsamości pojęć JĘZYK SPECJALISTYCZNY, JĘZYK SPECJALNY, JĘZYK FACHOWY, JĘZYK PROFESJONALNY, JĘZYK ZAWODOWY, PROFESJOLEKT, TECHNOLEKT
https://doi.org/10.17651/POLON.38.12
PDF
Kathryn Northeast
109-124
Kilka uwag o zastosowaniu modelu MLF. Forma rzeczownika w polsko-angielskim przełączaniu kodów
https://doi.org/10.17651/POLON.38.13
PDF
Dariusz R. Piwowarczyk
125-134
Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego
https://doi.org/10.17651/POLON.38.14
PDF
Agnieszka Raszewska-Klimas
135-146
Charakterystyka nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
https://doi.org/10.17651/POLON.38.4
PDF
Beata Raszewska-Żurek
147-165
Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory ANTYWARTOŚĆ TO CHOROBA
https://doi.org/10.17651/POLON.38.5
PDF
Rafał Szeptyński
167-174
Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-)
https://doi.org/10.17651/POLON.38.15
PDF
Daniel Śledziński
175-198
Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby
https://doi.org/10.17651/POLON.38.6
PDF
Alicja Wójcicka
199-217
Między wymaganiami walencyjnymi a operacjami: czasowniki wykluczające korelat to
https://doi.org/10.17651/POLON.38.11
PDF
Joanna Wołoszyn
219-232
Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej
https://doi.org/10.17651/POLON.38.16
PDF
Daniel Ziembicki
232-244
Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”
https://doi.org/10.17651/POLON.38.7
PDF
Piotr Zbróg
245-261
Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny
https://doi.org/10.17651/POLON.38.18
PDF
Tomasz Mika
263-275
Literacy as a Context of the Medieval Bible translations into Polish
PDF