Tom 38 (2018): Tom XXXVIII
Tom XXXVIII

Rozprawy

Wacław Cockiewicz
5-18
O językowym obrazie świata – niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej
PDF
Artur Firlej
19-49
Odmiana polskich nazwisk. Część I
PDF
Jarosław Foltman
51-66
Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza stylometryczna
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
67-84
O pojęciu jednostki tekstu prawnego
PDF
Beata Jarosz
85-108
O (nie)tożsamości pojęć JĘZYK SPECJALISTYCZNY, JĘZYK SPECJALNY, JĘZYK FACHOWY, JĘZYK PROFESJONALNY, JĘZYK ZAWODOWY, PROFESJOLEKT, TECHNOLEKT
PDF
Kathryn Northeast
109-124
Kilka uwag o zastosowaniu modelu MLF. Forma rzeczownika w polsko-angielskim przełączaniu kodów
PDF
Dariusz R. Piwowarczyk
125-134
Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego
PDF
Agnieszka Raszewska-Klimas
135-146
Charakterystyka nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
PDF
Beata Raszewska-Żurek
147-165
Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory ANTYWARTOŚĆ TO CHOROBA
PDF
Rafał Szeptyński
167-174
Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-)
PDF
Daniel Śledziński
175-198
Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby
PDF
Alicja Wójcicka
199-217
Między wymaganiami walencyjnymi a operacjami: czasowniki wykluczające korelat to
PDF
Joanna Wołoszyn
219-232
Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej
PDF
Daniel Ziembicki
232-244
Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”
PDF
Piotr Zbróg
245-261
Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny
PDF
Tomasz Mika
263-275
Literacy as a Context of the Medieval Bible translations into Polish
PDF