Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”
PDF

Słowa kluczowe

semantyka
faktywność
wiedza
czasowniki epistemiczne
zdania korygujące

Jak cytować

Ziembicki, D. (2018). Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”. Polonica, 38(1), 232–244. https://doi.org/10.17651/POLON.38.7

Abstrakt

The subject of the paper are such types of utterances as Nie sądzę, że p, ja to wiem (I don t believe that p, I know it). In particular, interpretive controversies of this kind of utterances are discussed. The applied research method consists in a comparative analysis of the collected language material. Moreover, the present-ed extensive empirical material confirms the thesis that such utterances are indeed corrective. The conclu-sions from the analyses support the thesis that the classical definition of knowledge (of justified true belief) is internally contradictory due to the fact that verb wiedzieć, że_ (know that_) is defined by a non-factive verb być przekonanym, że_ (be convinced that_).

https://doi.org/10.17651/POLON.38.7
PDF

Bibliografia

Bogusławski A., 2016, Kolejna glosa do rozważań wokół pojęcia wiedzy i jej stosunku do niealetycznych stanów mentalnych, Linguistica Copernicana 13, s. 67-86.

Ciecierski T., 2013, Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii, Warszawa.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.

Gettier E., 1963, Is justified true belief knowledge?, Analysis 23.6, s. 121-123.

Hazlett A., 2012, Factive Presupposition and the Truth Condition on Knowledge, Acta Analytica 27, nr 4, s. 461-478.

Kiparsky P., Kiparsky C., 1971, Fact, [in:] Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology, ed. by D.D. Steinberg, L.A. Jakobovits, s. 345-369.

Lehrer K., 2015, Theory of knowledge, Colorado.

Ożóg K., 1990, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej: wybrane zagadnienia, Kraków.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Prze-piórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., Wydawnictwo PWN.

Pritchard D., 2013, What is this thing called knowledge?, London-New York.

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.

Żabowska M., 2008, Leksykalne sygnały korekty wypowiedzi, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. IV: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra, s. 131-141.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.