Przysłowia w polskim flowklorze
COVER POLONICA XL
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

hip-hop
rap
teksty piosenek
przysłowia
język polski

Jak cytować

Szpila, G. (2020). Przysłowia w polskim flowklorze. Polonica , 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.3

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę przysłów w wybranych tekstach polskiego hip-hopu. Artykuł omawia miejsce paremii w tekstach rapu, rezentuje przekształcenia formalne (gramatyczno-leksykalne) i semantyczne proverbiów oraz bada  znaczenia wykorzystywanych przysłów w kreowaniu ideologicznego obrazu polskiego hip-hopu.

https://doi.org/10.17651/POLON.40.3
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Androutsopoulos, J. (2010). Multilingualism, Ethnicity and Genre in Germany’s Migrant Hip Hop. W: M. Terkourafi (ed.), The Languages of Global Hip Hop (s. 19–43). London: Continuum International Publishing Group.

Androutsopoulos, J., Schulz, A. (2003). Spaghetti Funk: Appropriation of Hip-Hop Culture and Rap Music in Europe. Popular Music and Society, 26(4), s. 463–479.

Bennet, A. (1999). Rappin’ on the Thyne: White Hip Hop Culture in Northwest England: an Ethnographic Study. The Sociological Review, 47(1), s. 1–24.

Bernasiewicz, M. (2009). Treści kształcące w popkulturze. Chowanna, 2, s. 183–193.

Berns, J., Schlobinski, P. (2003). Constructions of Identity in German Hip-Hop Culture. W: J.K. Androutsopoulos, A. Georgakopoulou (eds.), Discourse Constructions of Youth (s. 197–219). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Bradley, A. (2011). Rap Poetry 101. W: Ch. Pence (ed.), The Poetics of American Song Lyrics (s. 35–42). Jackson: University Press of Mississippi.

Chang, J. (2006). Keeping it Real: Interpreting Hip-Hop. College English, 68(5), s. 545–554.

Chorąży, A. (2017). O hiphopowej intertekstualności jako rozmowie. Rap i popkultura: follow-upy i hashtagi. Teksty Drugie, 5, s. 129–146.

Cutler, C. (2007). Hip-Hop Language in Sociolinguistics and Beyond. Language and Linguistic Compass, 1(5), s. 519–538.

Kajak, P. (2006). Utwór hip-hopowy – tekst kultury czy tekst braku kultury. W: J. Mazur, M. Rzeszutko--Iwan (red.), Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku (s. 323–338). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kozłowska, M. (2012). Ideologia hip-hopowa na przykładach tekstów hip-hopowych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 2, s. 119–133.

Majewski, P. (2015). Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu. Sprawy Narodowościowe, 47, s. 57–79.

Malone, Ch., Martinez, G. Jr. (2010). The Organic Globalizer: The Political Development of Hip-Hop and the Prospects for Global Transformation. New Political Science, 32(2), s. 531–545.

Mieder, W. (2004). Proverbs. A Handbook. Westport: Greenwood.

Miszczyński, M. (2013). „Rapped Resistance and Capitalism”: Contexts, Identities, and Distribution of DIY Rap in Poland. Anthropology of East Europe Review, 31(1), s. 42–54.

Mitchell, T. (1995). Questions of Styles: Notes on Italian Hip Hop. Popular Music, 14, s. 333–348.

Mitchell, T. (2010). Doin’ Damage in my Native Lanaguge: The Use of „Resistance Vernaculars” in Hip Hop in France, Italy, and Aotearoa/New Zealand. Popular Music, 24(3), s. 41–54.

Moch, W. (2002). Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej. Język Polski, LXXXII(3), s. 188–197.

Moch, W. (2008). Hip Hop – Kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

O’Hanlon, R. (2006). Australian Hip Hop: A Sociolinguistic Investigation. Australian Journal of Linguistics, 26(2), s. 193–209.

Pasternak-Mazur, R. (2009). The Black Muse: Polish Hip-Hop as the Voice of „New Others” in the Post-Socialist Transition. Music and Politics, 3(1). Pobrane z https://quod.lib.umich.edu/m/mp/9460447.0003.103/-black-muse-polish-hip-hop-as-the-voice-of-new-others?rgn=main;view=fulltext (5.05.2019).

Pate, A. (2010). In the Hart of the Beat. The Poetry of Rap (African American Cultural Theory and Heritage). Lanham: Scarecrow Press.

Pennycook, A. (2003). Global Englishes, Rip Slyme, and Performativity. Journal of Sociolinguistics, 7(4), s. 513–533.

Pennycook, A. (2007). Language, Localization, and the Real: Hip-Hop and the Global Spread of Authenticity. Journal of Language, Identity, and Education, 6(2), s. 101–115.

Picz, R. (2009). Hip-hop – muzyka amatorów czy wysoce profesjonalna forma komunikacji? W: A. Maj (red.), Amatorzy kontra profesjonaliści? Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej (s. 80–89). Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina.

Sawicki, K. (2003). Młodzieżowa kultura hip-hop jako tekst wielokulturowy. Ars inter Culturas, 2, s. 95–104.

Shusterman, R. (1998). Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szpila, G. (2003). Krótko o przysłowiu. Kraków: Collegium Columbinum.

Szpila, G. (2005). W poszukiwaniu prototypowych kontekstów paremicznych. W: A.M. Lewicki (red.), Problemy frazeologii europejskiej, VII, s. 27–37.

Szpila, G. (2009). Physical Anchoring and Referential Scope of Idioms and Proverbs in Literature. W: T. Fedulenkova (ed.), Cross-linguistic and Cross-cultural Approaches to Phraseology (s. 171–181). Arkhangelsk/Aarhus: Pomorsky State University Press.

Szpila, G. (2014a). Znajomość przysłów wśród polskich studentów – minimum paremiologiczne. Literatura Ludowa, 4–5, s. 87–101.

Szpila, G. (2014b). Kompetencja paremiczna młodzieży akademickiej w badaniu ankietowym. Literatura Ludowa, 6, s. 45–58.

Szulc, M. (2014). Postawy hip-hopowców wobec własnej podkultury. W jaki sposób widzą siebie hip-hopowcy. Kultura i Edukacja, 3(103), s. 313–339.

Warren, A., Evitt, R. (2010). Indigenous Hip-hop: Overcoming Marginality, Encountering Constraints. Australian Geographer, 41(1), s. 141–158.

Williams, J.A. (2015). Introduction. W: J.A. Williams, The Cambridge Companion to Hip-Hop (s. 1–8). Cambridge: Cambridge University Press.

Więsak, M. (2006). Piosenka hiphopowa jako sposób na odzwierciedlenie rzeczywistości. W: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku (s. 313–322). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wójciuk, A. (2017). Ekspresywność języka subkultury hip-hopowej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, 3(18), s. 67–79.

Wójtowicz, S. (2014). O kierunkach w polskich badaniach literaturoznawczych nad hip-hopem. W: M. Miszczyński (red.), Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej (s. 183–198). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Żmuda, M. (2014). Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych. Konteksty Kultury, 11(2), s. 143–156.

Downloads

Download data is not yet available.