Tom 40 (2020): Tom XL
Tom XL

Rozprawy

Dagmara Banasiak
O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się
https://doi.org/10.17651/POLON.40.1
PDF ePUB mobi
Iwona Król
Miejsce internacjonalizacji w systemie słowotwórczym języka polskiego i języka arabskiego na przykładzie międzynarodowych formacji imiennych z prefiksem anty-
https://doi.org/10.17651/POLON.40.2
PDF ePUB mobi
Grzegosz Szpila
Przysłowia w polskim flowklorze
https://doi.org/10.17651/POLON.40.3
PDF ePUB mobi
Izabela Gatkowska
Konotacje koloru w testach swobodnych skojarzeń słownych w ciągu pięćdziesięciu lat. Studium porównawcze.
https://doi.org/10.17651/POLON.40.4
PDF ePUB mobi
Joanna Kozioł
Proces numeralizacji rzeczowników w gwarach polskich
https://doi.org/10.17651/POLON.40.5
PDF ePUB mobi
Dorota Masłej
Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina
https://doi.org/10.17651/POLON.40.6
PDF ePUB mobi
Barbara Mitrenga
Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena
https://doi.org/10.17651/POLON.40.7
PDF ePUB mobi
Renata Bronikowska, Katarzyna Kryńska
Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty
https://doi.org/10.17651/POLON.40.8
PDF ePUB mobi
Mariusz Leńczuk
Glosy jako podstawa polskich badań historycznojęzykowych
https://doi.org/10.17651/POLON.40.9
PDF ePUB mobi