Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty
COVER POLONICA XL
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

łacina nowożytna
badania korpusowe
teksty średniopolskie

Jak cytować

Bronikowska, R., & Kryńska, K. (2020). Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty. Polonica , 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.8

Abstrakt

Artykuł przedstawia Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (nieformalnie zwany KorBa) pod kątem jego użyteczności dla badań neolatynistycznych. Korpus zawiera ok. 0,5 mln segmentów oznakowanych jako słowa łacińskie, co pozwala na ich łatwe wyszukanie za pomocą wyszukiwarki korpusowej. W artykule opisano przykładowe badania, jakie można prowadzić na zgromadzonym w korpusie materiale, zarówno nad poszczególnymi zwrotami łacińskimi, jak i nad wzajemnymi relacjami między językiem polskim a łaciną w tekstach średniopolskich. Zostały także zaprezentowane niektóre dane zaczerpnięte z listy frekwencyjnej łacińskich form wyrazowych znajdujących się w korpusie.

 

https://doi.org/10.17651/POLON.40.8
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bień, J.S. (2014). The IMPACT project Polish Ground-Truth texts as a DjVu corpus. Cognitive Studies |Études Cognitives, 14, s. 75–84. Pobrane z https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs. 2014.008/174 (4.08.2020).

Czerenkiewicz, M. (2015). Czy potrzeba nam dzisiaj polskiego słownika łaciny renesansowej i barokowej? Polonica, 35, s. 39–47.

Czerenkiewicz, M., Ryczek, W. (2013). Studia (neo)latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie neolatynistyki. Terminus, T. 15, 3(28), s. 335–358. Pobrane z https://doi.org/10.4467/20843844TE.13.021.1578 (4.08.2020).

Gruszczyński, W., Adamiec, D., Bronikowska, R., Wieczorek, A. (2020). Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe. Poradnik Językowy, 8, s. 32–51.

Nowak, K. (2014). Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej. Polonica, 34, s. 105–114.

Ogrodniczuk, M., Gruszczyński, W. (2019). Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus. W: A. Jatowt, A. Maeda, S. Yeon Syn (eds.), Digital Libraries at the Crossroads of Digital Information for the Future. ICADL 2019. Lecture Notes in Computer Science, 11853, s. 125–138. Pobrane z https://doi.org/10.1007/978-3-030-34058-2_13 (2.12.2019).

Plezia, M., Weyssenhoff-Brożkowa, K., Rzepiela, M. (red.) (1953–). Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Skolimowska, A., Kunicki-Goldfinger, M. (2004). Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży. W: J. Axer (red.), Łacina jako język elit (s. 189–220). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Sondel, J. (1997). Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków: Universitas.

Downloads

Download data is not yet available.