Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka

Słowa kluczowe

Jak cytować

Grzegorczykowa, R. (1983). Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka. Polonica , 8 , 49–55. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.