Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Basara, A., & Falińska, B. (1983). Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981). Polonica , 8 , 255–259. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.