Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej

Słowa kluczowe

Jak cytować

Richter, L. (1983). Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej. Polonica , 8 , 7–36. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/165

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.