Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bobrowski, I. (1983). Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I. Polonica , 8 , 268–273. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/169

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.