Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Grochowski, M. (1983). Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie). Polonica, 8, 57–72. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/171

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.