Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii

Słowa kluczowe

Jak cytować

Stanecka-Tyralska, B. (1983). Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii. Polonica , 8 , 215–220. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/173

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.