Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Dukiewicz, L. (1983). Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981). Polonica , 8 , 259–260. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.