Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego

Słowa kluczowe

Jak cytować

Dukiewicz, L. (1983). Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego. Polonica , 8 , 37–48. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.