Rezultatywność w niektórych konstrukcjach z czasownikiem ruchu i przestrzennym wyrażeniem przyimkowym w języku angielskim i polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bartkowicz, A. (1983). Rezultatywność w niektórych konstrukcjach z czasownikiem ruchu i przestrzennym wyrażeniem przyimkowym w języku angielskim i polskim. Polonica , 8 , 171–180. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/182

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.