Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bieńkowska, D. (1983). Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta. Polonica , 8 , 221–235. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/183

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.