Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej

Słowa kluczowe

Jak cytować

Szpakowicz, S., & Świdziński, M. (1982). Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej. Polonica, 7, 5–35. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/214

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.