Tom 7 (1982): Tom VII
Tom VII

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78913

Rozprawy

S. Szpakowicz, M. Świdziński
5-35
Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej
S. Szpakowicz, M. Świdziński
5-35
Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej
K. Pisarkowa
37-46
Do semantyki kauzatywności
K. Pisarkowa
37-46
Do semantyki kauzatywności
M. Turkowska
47-66
O wyznaczoności
M. Turkowska
47-66
O wyznaczoności
J. Wajszczuk
67-84
Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza
J. Wajszczuk
67-84
Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza
J. Wajszczuk
67-84
Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza
J. Wajszczuk
67-84
Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza
I. Bobrowski
97-105
Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych
I. Bobrowski
97-105
Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych
A. Łojasiewicz
107-126
Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu
A. Łojasiewicz
107-126
Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu
B. Klebanowska
127-135
Dlaczego dzięki
B. Klebanowska
127-135
Dlaczego dzięki
B. Klebanowska
127-135
Przez w znaczeniu przyczynowym
B. Klebanowska
127-135
Przez w znaczeniu przyczynowym
R. Pawłowska
149-160
Znaczenie i użycie czasownika myśleć
R. Pawłowska
149-160
Znaczenie i użycie czasownika myśleć
M. Rogowska
161-175
Funkcje gramatyczne słowa jako
M. Rogowska
161-175
Funkcje gramatyczne słowa jako
Z. M. Wójcik
177-195
Matematyczny model tłumaczenia tekstów na języki obce
Z. M. Wójcik
177-195
Matematyczny model tłumaczenia tekstów na języki obce
B. Stanecka-Tyralska
197-207
Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii
B. Stanecka-Tyralska
197-207
Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii
B. Doda
209-231
Rozwój biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich typu ambicja, wola, pani w XIX wieku
B. Doda
209-231
Rozwój biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich typu ambicja, wola, pani w XIX wieku
K. Siekierska
233-253
Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska
K. Siekierska
233-253
Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska
J. Reczek
255-260
Polono-Turcica II
J. Reczek
255-260
Polono-Turcica II