Sufiks -ita w staropolskich nazwach osobowych i heraldycznych typu Leopolita, Masorita; Grzymalita, Rogalita oraz w formacjach apelatywnych najmit(a), wróżbit(a)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Kowalik-Kaletowa, Z. (1976). Sufiks -ita w staropolskich nazwach osobowych i heraldycznych typu Leopolita, Masorita; Grzymalita, Rogalita oraz w formacjach apelatywnych najmit(a), wróżbit(a). Polonica, 2, 247–260. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/339

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.