Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krotność czasownika

Słowa kluczowe

Jak cytować

Nowak-Frankowska, M. (1975). Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krotność czasownika. Polonica, 1, 133–166. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/352

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.