Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225
PDF
ePub
mobi

Słowa kluczowe

recenzja

Jak cytować

Filar, D. (2019). Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225. Polonica , 39 (1), 243–246. https://doi.org/10.17651/POLON.39.13

Abstrakt

.

https://doi.org/10.17651/POLON.39.13
PDF
ePub
mobi

Bibliografia

Gicala A., 2018, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, Kraków.

Hall E.T., 1959, The Silent Language, Garden City, Doubleday.

Katan D., 2009, Translation inIntercultural Communication, [w:] The Routledge Companion to Translation Studies, red. J. Munday, London, s. 74–92.

Pieciul-Karmińska E., 2007, Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, Poznań.

Tabakowska E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. A. Pokojska, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.