Tom 39 (2019): Tom XXXIX
Tom XXXIX

Rozprawy

Jan Winkowski
5-27
Przed i aż do. Badanie eksperymentalne dwóch przyimków czasowych
https://doi.org/10.17651/POLON.39.1
PDF ePub mobi
Beata Raszewska-Żurek
29-43
Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE
https://doi.org/10.17651/POLON.39.2
PDF ePUB mobi
Renata Gliwa
45-70
Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera
https://doi.org/10.17651/POLON.39.3
PDF ePub mobi
Maciej Grochowski
71-84
Kategorie gramatyczne w dorobku Romana Laskowskiego
https://doi.org/10.17651/POLON.39.4
PDF ePub mobi
Adam Przepiórkowski
85-110
Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze
https://doi.org/10.17651/POLON.39.5
PDF ePub mobi
Monika Bielińska
111-148
Status i istota leksykografii. Stanowiska i kontrowersje
https://doi.org/10.17651/POLON.39.6
PDF ePub mobi
Barbara Halina Pukalska
149-168
Wybrane przykłady walencji czasownikowej w języku mieszkańców polskiej części Spisza (na materiale z Korpusu Spiskiego)
https://doi.org/10.17651/POLON.39.7
PDF ePub mobi
Bartłomiej Alberski
169-178
Właściwości składniowe i semantyczne jednostek z ciągiem potąd
https://doi.org/10.17651/POLON.39.8
PDF ePub mobi
Dagmara Natalia Maryn-Stachurska
179-191
O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek normalny i normalnie
https://doi.org/10.17651/POLON.39.9
PDF ePub mobi
Krystian Pilch
193-203
Wyrażenia przysłówkowe określające relacje przestrzenne w gwarze spiskiej (na podstawie danych z Korpusu Spiskiego)
https://doi.org/10.17651/POLON.39.10
PDF ePub mobi
Jarosław Pacuła
205-217
O rozwoju semantycznym socjolektalnej amby
https://doi.org/10.17651/POLON.39.11
PDF ePub mobi
Małgorzata Czachor
219-242
Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania
https://doi.org/10.17651/POLON.39.12
PDF ePub mobi