Kształtowanie się polskiego systemu czasów na tle ogólnosłowiańskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Karaś, M. (1975). Kształtowanie się polskiego systemu czasów na tle ogólnosłowiańskim. Polonica, 1, 219–224. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/364

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.